Stomatološka ordinacija - Family Dental Care -

do -100% popusta

Dodatne informacije

  • 100% popust na stomatološki pregled
  •  30% popust na zalivanje fisura
  •  30% popust na uklanjanje mekih i čvrstih naslaga;
  •  30% popust na peskiranje
  •  20% popust na vađenje zuba
  •  30% popust na kompozintni ispun mod
  •  20% popust na kompozinti  most
  •  20% popust na reparaturu proteze
  •  20% popust na beljenje zuba 
  •  20% popust na izradu splinta za bruksizam 

Popust se ne odnosi na ostale usluge!

Kontakt

Mobilni: +381 64 499 71 71

Email: radosavljevicdusan012@gmail.com

Skopljanska 17, Požarevac

Lokacija