Opšta bolnica -MEDICINSKI SISTEM BEOGRAD- MSB

do -50% popusta

Dodatne informacije

POPUSTI:

 • Pregledi
  - 40% popusta na  pregled interniste i eho srca
  - 40% popusta na  ultrazvučni pregled  (abdomen, štitna žlezda)
  - 20% popusta na pregled lekara opšte prakse
  - 20% popusta na kontrolni pregled lekara opšte prakse
  - 20% popusta na pregled sa vakcinacijom
 • Dermatologija
  - 20% popusta na dermoskopiju - 5 mladeža
  - 20% popusta na test na inhalatorne i nutritivne alergene
  - 10% popusta na  dermoskopiju - jednog mladeža
 • Oftalmologija
  - 40% popusta na oftalmološki pregled
  - 20% popusta na merenje očnog pritiska
  - 20% popusta na pregled očnog dna
  - 20% popusta na određivanje dioptrije
 •   Ginekologija
  - 50% popusta na CTG 
 • Kućne posete
  - 40% popusta na kućnu posetu lekara 
  - 40% popusta na kućnu posetu sestre
 • Sestrinske intervencije
  - 50% popusta na davanje klizme
  - 50% popusta na skidanje konaca
  - 50% popusta na spirometriju
  - 45% popusta na davanje infuzije
  - 40% popusta na davanje I.M. injekcija
  - 40% popusta na davanje I.V. injekcija 
  - 40% popusta na vaginalna ispiranja
  - 40% popusta na previjanje manje   
  - 30% popusta na EKG
  - 20% popusta na inhalaciju 
 • Medicina rada
  - 50% popusta na OBUKU PRVE POMOĆI - OSNOVNI KURS I VOZAČI
  - 50% popusta na OBUKU PRVE POMOĆI - NAPREDNI KURS
  - 40% popusta na lekarsko uverenje za vozače amatere
  - 40% popusta na lekarsko uverenje za vozače profesionalce 
  - 40% popusta na uverenje za držanje i nošenje oružja  
 • Sistematski pregledi
  - 10% popusta na individualni sistematski pregled za žene
  - 10% popusta na pregled za muškarce
 • Laboratorijske usluge
  - 50% popusta na osnovni paket analiza (KKS, biohemija, urin)

Kontakt

Telefon: +381 11 397 06 66 , +381 11 397 09 99

Mobilni: +381 65 397 09 99

Email: info@msbeograd.com

Website: msbeograd.com

Vojvode Stepe 323, Voždovac, Beograd

Lokacija