HIPOKRAT GROUP - Zdravstvena ustanova

do -20% popusta

Dodatne informacije

 • 20% popusta na medicinu rada - lekarska uverenja za radna mesta sa povećanim rizikom
 • 20% popusta na spirometriju - ispitivanje plućne funkcije

Zdravstvena ustanova HIPOKRAT GROUP daje popust i na sledeće zdravstvene usluge:

 • 10% popusta na  opštu medicinu
 • 10% popusta na pedijatriju
 • 10% popusta na ORL
 • 10% popusta na ginekologiju
 • 10% popusta na urologiju
 • 10% popusta na dermatologiju
 • 10% popusta na fizikalnu medicinu
 • 10% popusta na neurologiju
 • 10% popusta na psihijatriju
 • 10% popusta na psihologiju
 • 10% popusta na oftalmologiju
 • 10% popusta na medicinu rada
 • 10% popusta na radiologiju
 • 10% popusta na internu medicinu (kardiologija)
 • 10% popusta na obuku za pružanje prve pomoći, osnovni i napredni nivo za radne organizacije i polaganje vozačkog ispita 
 • 10% popusta na  specijalističko - konsultativnu  delatnost iz oblasti hirurgije (opšte i vaskularne)
 • 10% popusta na  lekarska uverenja svih kategorija (vozači amateri i profesionalci),  radna mesta bez i sa povećanim rizikom, lekarska uverenja za studente, smeštaj u dom za stara lica, upis u školu...
 • 10% popusta na  kućne posete lekara specijste, infuzije, previjanja, injekcije, AU pliometriju, spirometriju, ultrazvuk, dopler
 • 10% popusta na dolazak sestre u kućnim uslovima
 • 10% popusta na kompletnu laboratorijsku  dijagnostiku - krvna slika, biohemija, mikrobiologija, virusologija, sve vrste analiza i briseva
 • 10% popusta na praćenje trudnoće, dermoskopiju, krioterapiju (terapija tečnim azotom), holtere, testove optrećenja.                                              

Popusti se ne odnose na:

Laboratorijske usluge:
                        - imunohemiju
                        - tumor markere
                        - alergološke panele
                        - genetske analize

Kontakt

Telefon: +381 18 516 078 , +381 18 516 079

Mobilni: +381 60 0516 078

Zakazivanje: +381 60 0516 079

Email: office@hipokratgroup.rs

Website: hipokratgroup.rs

Prvomajska 14, Niš

Lokacija