HEMOLAB - M - Laboratorija za mikrobiologiju

do -25% popusta

Dodatne informacije

1. Hematološke analize
 - 15% popusta na analizu Retikulocita
 - 20% popusta na sledeće usluge: Sedimentacija-kapilarna krv, Sedimentacija, KKS, Leukociti, Trombociti
 - 25% popusta na sledeće usluge: Diferencijalna leukocitarna formula, Broj leukocita sa leukocitarnom formulom

2. Hemostaza
- 15% popusta na sledeće usluge: Protrombinsko vreme (PT-INR), APTT, Fibrinogen
- 20% popusta na sledeće usluge: Vreme krvarenja, Vreme koagulacije

3. Droge i opijate
- 15% popusta na sledeće usluge: DOA Panel (5 droga), DOA Panel (10 droga)

4. Reumatski faktori i inflamacije
- 15% popusta na sledeće usluge: CRP kvantitativan, ASTO latex, RF latex, Waaler-Rose
- 20% popusta na CPR latex

5. Analize urina
- 10% popusta na sledeće usluge: Mikroalbumin (jutarnji urin), Mikroalbuminurija (24 urin), Urea (jutarnji urin), Urea (24h urin), Urea klirens (24h urin), Kreatinin (jutarnji urin), Kreatinin (24h urin), Kreatinin klirens (24h urin), Acidum uricum (jutarnji urin), Acidum uricum (24h urin)
- 15% popusta na sledeće usluge: Gravindex (jutarnji urin), Proteinurija (24h urin), AMILAZA urin
- 20% popusta na sledeće usluge: Urin, GLUKOZA urin, CA/CR u svežem urinu

6. Metabolizam glukoze i dijabetes
- 10% popusta na sledeće usluge: Insulin, Insulin 2h postprandijalno, Insulin 2h posle opterećenja, Insulin homa index, C-peptid, C peptid 2h postprandijalno, C peptid 2h posle opterećenja
- 15% popusta na sledeće usluge: HbA1c, OGTT 75g glukoze, OGTT (trudnice)
- 20% popusta na sledeće usluge: Glukoza, Glukoza-kapilarna krv, Glukoza 2h postprandijalno

7. Metabolizam gvožđa i anemija
- 10% popusta na Transferin
- 15% popusta na sledeće usluge: Gvožđe, TIBC+UIBC, TIBC+UIBC+Gvožđe, Test oralnog opterećenja gvožđem (TOO-Fe), Feritin

8. Elektroliti
- 10% popusta na sledeće usluge: K (Kalijum), Na (Natrijum), Cl (Hlorid), Ca (Kalcijum), Kalcijum-jonski, P (Fosfor), Mg (Magnezijum), Cu (Bakar), Elektroliti paket (K,Na,Cl,Ca jon)
- 15% popusta na Zn (Cink)

9. Lipidni status
- 10% popusta na sledeće usluge: Holesterol, Trigliceridi, HDL
- 15% popusta na Lipidni status

10. Biohemija-ostalo
- 20% popusta na sledeće usluge: Urea, Kreatinin, Acidum uricum, Bilirubin ukupni, Bilirubin direktni, Proteini ukupni, Albumini

11. Enzimi
- 10% popusta na ACP
- 15% popusta na CK-NAC (CPK)
- 20% popusta na sledeće usluge: AST (SGOT), ALT (SGPT), GGT, ALP, Amilaza serum, LDH

12. Tiroidni i paratireoidni hormoni
- 10% popusta na sledeće usluge: T3, T4, TSH, FT3, FT4
- 15% popusta na sledeće usluge: Tireoglobulin (hTg), Anti-TG, Anti-TPO

13. Hormoni nadbubrežne/hipofize
- 10% popusta na sledeće usluge: Cortisol-jutarnji, Cortisol-večernji

14. Reproduktivni hormoni
- 10% popusta na sledeće usluge: FSH, LH, Prolaktin, Progesteron, 17-OH progesteron, Testosteron, Estradiol (E2)

15. Koštani markeri
- 10% popusta na sledeće usluge: PINP, Kalcijum-jonski, 25-OH Vitamin D

16. Prenatalni markeri
- 10% popusta na Triple test (bHCG+uE3+AFP)
- 15% popusta na Double test (fbHCG+PAPP)

17. Tumor markeri
- 10% popusta na sledeće usluge: Free βHCG, CEA, CA 19-9, CA 125, PSA, Free PSA, AFP
- 15% popusta na βHCG

18. Intolerancija
- 15% popusta na Intoleranciju na hranu-screen

19. Spermogram
- 15% popusta na sledeće usluge: Spermogram-prošireni, Broj spermatozoida i pokretljivosti, Spermocitogram, Broj leukocita u ejakulatu, Cink u ejakulatu (kvalitativno), Retrogradna ejakulacija

20. Brisevi - Bakteriološki
- 20% popusta na sledeće usluge: Bris rane, Bris uretre, Bris cerviksa, Bris vagine, Brzi test na Strep. pyogenes A, Bris ostalo
- 25% popusta na sledeće usluge: Bris grla, Bris nosa, Bris oka, Bris uha, Bris vulve, Bris bukalne sluznice, Bris jezika, Bris glansa

21. Brisevi - Razno
- 10% popusta na sledeće usluge: Vaginalni sekret-stepen čistoće, Nosni sekret (bakteriološki)
- 15% popusta na sledeće usluge: Chlamydia trachomatis - bris, Chlamydia trachomatis - DIF, Myco+ureaplasma-bris

22.Urin
- 20% popusta na Urinokulturu

23. Stolica
- 10% popusta na sledeće usluge: Perianalni otisak, Jaja crvenih parazita, Ciste protozoa, Okultno krvarenje-FOB, Stolica na svarljivost, Stolica na Helicobacter pylori Ag, Stolica na Yersinia ent., Stolica na Campylobacter, Clostridium difficile toksin A/B
- 20% popusta na sledeće usluge: Koprokultura, Koprokultura + gljivice

24. Mikološka ispitivanja
- 10% popusta na sledeće usluge: Dermatofiti, Demodex folicurum
- 25% popusta na ispitivanje gljive

- 10% popusta na sledeće usluge: Antibiogram, Antibiogram-prošireni, Identifikacija bakterija bez antibiograma, Antimikogram-skraćeni
- 15% popusta na sledeće usluge: Antimikogram-prošireni, Sputum, Spermokultura

25. Hepatitis i HIV serologija
- 10% popusta na sledeće usluge: HBsAg, Anti HCV, HIV 1+2 Ag/Ab, Treponema pallidum ELISA

Galerija

Kontakt

Telefon: +381 21 23 23 353

Mobilni: +381 66 82 04 245

Email: hemolabns@yahoo.com

Rumenačka 114, Novi Sad

Lokacija