EGZAKTA MEDIKA - Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ČAČAK

do -52% popusta

Dodatne informacije

 - PROMO PAKETI -

 • 50% popusta na PREGLED VIDA (Specijalistički oftalmološki pregled)

-Specijalistički oftalmološki pregled

-Pregled oštrine vida i korekcija

-Propisivanje naočara, kompijutersko određivanje dioptrije

-Biomikroskopiju. merenje očnog pritiska, stereo vid, kolorni vid  i pregled očnog dna

 • 40% popusta na PAKET OPŠTE PRAKSE ( Uzimanje anamneze, auskutatorni pregled pluća i srca, merenje prirtiska, pregled stomaka, pregled stomaka, pregled ekstremiteta (provera otoka i proširenih vena), provera štitne žlezde (pokretljivost, bol, itd...), zaključak lekara opšte medicine, predlog terapije i eventualnog daljeg lečenja)

-Pregled lekara

- Kompletna krvna slika

-CRP

 • 52% popusta na GINEKOLOŠKI PREGLED  (Proširen ginekološki pregled)

-Papa test i određivanje grupe vaginalnog sekreta

-Pregled ginekologa

-Ginekološki ultrazvuk

-Kolposkopija

-Palpatorni pregled dojki 

-Ultrazvučni pregled  dojki

 • 46% popusta na GINEKOLOŠKI PREGLED (Redovni ginekološki pregled)

-Pregled ginekologa 

-Ginekološki ultrazvuk 

-Kolposkopija

-Papa test i određivanje grupe vaginalnog sekreta

 • 50% popusta na KARDIOLOŠKI PAKET  (Specijalistički kardiološki pregled) 

-Kompletan pregled lekara specijaliste interne medicine -
kardiologa sa EKGom i merenjem krvnog  prirtiska                                                        

-Ultrazvučni pregled srca

-Pulsna oksimetrija (merenje saturacije kiseonikom)

 • 50% popusta na KOLOR DOPLER (Regije po izboru)

-Kolor dopler regije po izboru:vrata ili nogu ili ruku

-Izveštaj lekara sa tumačenjem rezultata

-Pregled specijaliste  radiologa

 • 45% popusta na ULTRAZVUČNI PREGLEDI (Uz specijalistu radiologa)

-Ultrazvuk abdomena (male karlice za žene ili prostate za muška

-Ili Ultrazvučni pregled dojke i pazušne regije

-Ili  Ultrazvuk štitne (tiroidne) žlezde i vrata

-Izveštaj lekara sa tumačenjem rezultata

-Pregled  radi specijalista radiolog

 • 15% popusta na LEKARSKE PREGLEDE ZA POMORCE (za rečni i pomorski saobraćaj)

-Lekarsko uverenje za upravljanje čamcem i drugim plovnim objektom

-Pregled i ocenu zdravstvene sposobnosti pomoraca radi ovlašćeni specijalista medicine rada.                                                                                                                                                                                                            

-OSTALI POPUSTI-

 • 10% popusta na Specijalistički pregled
 • 10% popusta na Pregled profesora univerziteta
 • 10% popusta na Kontrolni pregled do sedam dana  
 • 10% popusta na Kontrolni pregled do mesec dana
 • 10% popusta na Konsultacija specijaliste bez pregleda
 • 10% popusta na Pregled lekara opšte medicine
 • 10% popusta na Kontrolu lekara opšte medicine (do sedam dana)      
 • 10% popusta na Kontrolu lekara opšte medicine (do mesec dana)  
 • 10% popusta na Kardiološki ultrazvučni pregled
 • 10% popusta na Pregled kardiologa sa ultrazvukom
 • 10% popusta na Holter EKGa
 • 10% popusta na Holter krvnog pritiska
 • 10% popusta na EKG interpretaciju
 • 10% popusta na Ultrazvučni pregled abdomena
 • 10% popusta na Kolordopler krvnih sudova nogu ili ruku
 • 10% popusta na Kolordopler krvnih sudova vrata
 • 10% popusta na Ultrazvuk mekih tkiva i mišiča
 • 10% popusta na Ginekološki ultrazvučni pregled
 • 10% popusta na Pregled ginekologa sa ultrazvukom    
 • 10% popusta na Pregled specijaliste sa ultrazvukom
 • 10% popusta na 4D Ginekološki ultrazvučni pregled
 • 10% popusta na Kolposkopiju% popusta na Papa bris
 • 10% popusta na Uzimanje ginekološkog brisa
 • 10% popusta na Vaginalni bris
 • 10% popusta na Cervikalni bris
 • 10% popusta na Ginekološki sistematski pregled
 • 10% popusta na Aplikaciju spirale (bez cene spirale)
 • 10% popusta na  Uklanjanje spirale
 • 10% popusta na Vaginalni sekret
 • 10% popusta na Uklanjanje kondiloma (malo promena - do 5 promena) 
 • 10% popusta na Uklanjanje kondiloma (proširene promene - do 10 promena) 
 • 10% popusta na Uklanjanje kondiloma (proširene promene - preko 10 promena)
 • 10% popusta na Biopsiju grlića sa HPPom 
 • 10% popusta na Pregled za naočari
 • 10% popusta na Pregled za kontaktna sočiva 
 • 10% popusta na Merenje lOP-a uz konsultaciju 
 • 10% popusta na Dnevnu krivu lOP-a 
 • 10% popusta na Kompjuterizovano vidno polje
 • 10% popusta na Pregled oftalmologa sa vidnim poljem 10% popusta na Audiometriju
 • 10% popusta na Spirometriju
 • 10% popusta na Timpanometriju
 • 10% popusta na Intoleranciju na hranu bez J 
 • 10% popusta na lntoleranciju na hranu sa J 
 • 10% popusta na Homeopatski pregled
 • 10% popusta na Pregled ORL sa audiometrijom
 • 10% popusta na Pregled ORL sa ispiranjem
 • 10% popusta na Elektorkauterizaciju (velike promene)
 • 10% popusta na Dermoskopiju
 • 10% popusta na Aplikaciju štrajfne u ušni kanal
 • 10% popusta na Obrada i previjanje rane 1
 • 10% popusta na Obrada i previjanje rane 2
 • 10% popusta na Obrada i previjanje rane 3
 • 10% popusta na Davanje IM injekcije
 • 10% popusta na Davanje IV infuzije
 • 10% popusta na Davanje IV injekcje
 • 10% popusta na Aplikaciju Diprofosa
 • 10% popusta na Sanitarni pregled
 • 10% popusta na Aptikaciju tečnog azota
 • 10% popusta na Pregled dijetologa - kompletan pregled
 • 10% popusta na BMI - Procena stanja uhranjenosti
 • 20% popusta na Pregled dijetologa - Kontrola unutar I meseca
 • 10% popusta na Pregled dijetologa - Kontrola unutar II meseca 1
 • 10% popusta na Pregled dijetologa - Kontrola unutar II meseca 2
 • 10% popusta na Pregled fizijatra-kiropraktičar
 • 10% popusta na Zdravstveno - vaspitnu aktivnost - konsultacije
 • 10% popusta na Zdravstveno - vaspitnu aktivnost - predavanje
 • 10% popusta na Hemijski piling
 • 10% popusta na Subspecijalistički pregled
 • 10% popusta na Terapijsku manuelnu fizijatrijsku proceduru
 • 10% popusta na Ultrazvučni pregled male karlice
 • 10% popusta na Ultrazvučni pregled prostate i urotrakta
 • 10% popusta na Ultrazvučni pregled dojke i podpazušne regije
 • 10%popusta na Ultrazvučni pregled štitne žlezde i mekih tkiva Vrata
 • 10% popusta na Pregled ORL sa ispiranjem i audiometrijom
 • 10% popusta na Davanje subcutane injekcije
 • 10% popusta na Kardiološki pregled
 • 10% popusta na Pulmološki pregled
 • 10% popusta na Endokrinološki pregled
 • 10% popusta na Gastroenterološki pregled
 • 10% popusta na Reumatološki pregled
 • 10% popusta na Hematološki pregled
 • 10% popusta na Internistički pregled
 • 10% popusta na ORL pregled
 • 10% popusta na Pedijatrijski pregled
 • 10% popusta na Ginekološki pregled
 • 10% popusta na Dermatovenerološki pregled
 • 10% popusta na Hirurški pregled
 • 10% popusta na Urološki pregled
 • 10% popusta na Neuropsihijatrijski pregled
 • 10% popusta na lnfektološki pregled
 • 10% popusta na Oftatmološki pregled
 • 10% popusta na Psihološki pregled
 • 10% popusta na Fizijatrijski pregled
 • 10% popusta na Ortopedski pregled
 • 10% popusta na Homeopatski pregled
 • 10% popusta na Onkološki pregled
 • 10% popusta na Ostale usluge
 • 10% popusta na Pregled lekara opšte medicine van radnog vremena i vikendom
 • 10% popusta na Pregled lekara opšte medicine sa EKG-Om van radnog vremena i vikendom
 • 10% popusta na Pregled specijaliste sa EKG-om van radnog vremena i vikendom
 • 10% popusta na Pregled specijaliste sa ultrazvučnim pregledom van radnog vremena i vikendom
 • 10% popusta na Pregled lekara opšte medicine na teren
 • 10% popusta na Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om na terenu
 • 10% popusta na Pregled specijaliste na terenu sa EKG-om
 • 10% popusta na Pregled specijaliste sa ultrazvukom na terenu
 • 10% popusta na EKG sa interpretacijom na terenu
 • 10% popusta na Davanje subcutane injekcije na terenu
 • 10% popusta na Davanje lM injekcije na terenu
 • 10% popusta na Davanje IV injekcje na terenu
 • 10% popusta na Davanje IV infuzije na terenu
 • 10%popusta na Previjanje manje regije na terenu - lekar
 • 10% popusta na Previjanje srednje regije na terenu - lekar
 • 10% popusta na Zamena klasičnog katetera na terenu
 • 10% popusta na Skidanje ili ispiranje katetera na terenu
 • 10% popusta na Pregled specijaliste na terenu (do 5 km)
 • 10% popusta na Pregled specijaliste na terenu (do 10 km)
 • 10% popusta na Kontrolu specijaliste na terenu (do mesec dana)
 • 10% popusta na Kontrolu lekara opšte medicine na terenu (do mesec dana)
 • 10% popusta na OBUKU PP auto škole
 • 10% popusta na OBUKU PP za firme (osnovni kurs)
 • 10% popusta na OBUKU PP za firme (napredna obuka)
 • 10% popusta na OBUKU za MOBING
 • 10% popusta na Lekarsko uverenje za zaposlenje
 • 10% popusta na Lekarsko uverenje za upis u I razred srednje škole
 • 10% popusta na Lekarsko uverenje za upis u 1. razred srednje škole građevinske struke
 • 10% popusta na Lekarsko uverenje za upis u 1. razred srednje škole saobračajnog smera
 • 10% popusta na Lekarsko uverenje za upis na fakultet
 • 10% popusta na Lekarsko uverenje za Vozače amatere A, B
 • 10% popusta na Lekarsko uverenje za vozače profesiona!ce A, B, C, D, E, F
 • 10% popusta na Lekarsko uverenje za stalni boravak
 • 10% popusta na Lekarsko uverenje za odlazak u inostranstvo
 • 10% popusta na Lekarsko uverenje za čamac
 • 10% popusta na Lekarsko uverenje za dobijanje državljanstva
 • 10% popusta na Lekarsko uverenje za lovce i lično oružje
 • 10% popusta na Prepis lekarskog uverenja 1
 • 10% popusta na Prepis lekarskog uverenja 2
 • 10% popusta na Prepis lekarskog uverenja 3
 • 10% popusta na Pregled vida
 • 10% popusta na Oftalmološki pregled (II nivo Pregleda vida)
 • 10% popusta na MR Dijagnostičke procedure - EKG
 • 10% popusta na MR Dijagnostičke procedure - Audiometrija
 • 10% popusta na MR Dijagnostičke procedure - Spirometrija
 • 10% popusta na Lekarsko uverenje za rešavanje imovinskih odnosa
 • 10% popusta na MR Specijalistički pregled - kompletan kardiološki pregled
 • 10% popusta na MR Specijaliśtički pregled - kompletan ginekoioški pregled
 • 10% popusta na MR Sistematski pregled za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom
 • 10% popusta na MR Sistematski pregled za lica na radnim mestima bez povećanog rizika
 • 10% popusta na MR Sistematski pregled za lica na radnìm mestima sa povećanim rizikom - rad u uslovima buke
 • 10% popusta na MR Sistematski pregled za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom - težak fizički rad
 • 10% popusta na MR Sistematski pregled za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom - rad na visini
 • 10% popusta na MR Sistematski pregled za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom - rad noću
 • 10% popusta na MR Sistematski pregled za lica na radnìm mestima sa povećanim rizikom - rad u zoni nejonizujućih zračenja 
 • 10% popusta na MR Sistematski pregled za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom - rad u povećanoj zaprašenostì
 • 10% popusta na MR Sistematski pregled za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom - rad pod zemljom
 • 10% popusta na MR Sistematski pregled za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom - rad u zoni povećane koncentracije ugljen monoksida
 • 10% popusta na MR Sistematski pregled za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom - rad sa alifatičnim i alicikličnim ugljovodonicima
 • 10% popusta na MR Sistematski pregled za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom - rad sa halogenim derivatima ugljovodonìka 
 • 10% popusta na MR Sistematski pregled za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom - rad sa amino i nitro jedinjenjima cikličnih ugljovodonika i njihovim homolozima i derivatima
 • 10% popusta na MR Sistematski pregled za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom - veštačke smole i pìastične mase (proìzvodnja, prerada, upotreba)
 • 10% popusta na MR Sistematski pregled za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom - rad sa pesticidima (proizvodnja, prerada, upotreba)
 • 10% popusta na MR Sistematski pregled za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom - slużbenici obezbedenja - sa oružjem 
 • 10% popusta na MR Sistematski pregled za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom - službenici obezbeèenja - bez oružja 
 • 10% popusta na MR Sistematski pregled za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom - rukovanje gragevinskim mašinama 
 • 10% popusta na MR Sistematski pregled za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom                      rad na niskim temperaturama
 • 10% popusta na MR Sistematski pregled za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom - rad u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima
 • 10% popusta na MR Sistematski pregled za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom - rad u uslovima bioloških štetnosti 
 • 10% popusta na MR Sistematski pregled za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom - rad u uslovima povećanih hemijskih štetnosti
 • 10% popusta na MR Sistematski pregled za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom - rad sa olovom i njegovìm jedinjenjima (organska i neorganska)
 • 10% popusta na MR Sistematski pregled za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom - rad sa gasovima, parama i aerosolima sa iritativnim, bronhokonstriktivnim i alergijskim dejstvom
 • 10% popusta na MR Sistematski pregled za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom - rad sa veštačkim dubrivima (proizvodnja, promet, upotreba)
 • 10% popusta na MR Sistematski pregled za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom - rad u uslovima vibracija (opšte i lokalne)
 • 10% popusta na MR Sistematski pregled za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom - prethodni pregled - uticaj jonizujućeg zračenja - muškarci
 • 10% popusta na MR Sistematski pregled za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom - prethodni pregled - uticaj jonìzujućeg zračenja - žene
 • 10% popusta na MR Sistematski pregled za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom - periodični pregled - uticaj jonizujučeg zračenja - muškarci
 • 10% popusta na MR Sistematski pregled za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom - periodični pregled - uticaj jonizujućeg zračenja - žene
 • 10% popusta na MR Paket - Profesionalna orijentacija 1
 • 10% popusta na MR Paket - Profesionalna orijentacija 2
 • 10% popusta na MR Specijalistički pregled - Oftalmolog
 • 10% popusta na MR Specijalistički pregled - Neuropsihijatar
 • 10% popusta na MR Specijalistički pregled - Psiholog
 • 10% popusta na MR Specijalistički pregled - Medicina rada, zaključak
 • 10% popusta na MR Dijagnostičke procedure - Kožna termometrija
 • 10% popusta na Lekarsko uverenje za vizu
 • 10% popusta na MR Specijalistički pregled - lnternistički pregled
 • 10% popusta na MR Dijagnostičke procedure - Ultrazvučni pregled abdomena
 • 10% popusta na Zdravstveni uslovi po aktu o proceni rizika
 • 10% popusta na MR Sistematski pregled za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom - Unutrašnji transport
 • 10% popusta na Mr specijalistički pregled-ORL pregled
 • 10% popusta na Mr specijalistički pregled-Poreska uprava
 • 10% popusta na MR Sistematski pregled - povećani rizik MB prošireni paket-1 (rad na visini,unutrašnji transport,težak fizički rad,rad noću)
 • 10% popusta na MR Sistematski pregled - povećani rizik MB prošireni paket 2 - (hemijske štetnosti)
 • 10%popusta na MR Kontrolni pregled za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom
 • 10% popusta na MR Kontrolni pregled za lica na radnim mestima bez povećanog rizika
 • 10% popusta na MR MR Ciljani pregled za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom
 • 10% popusta na MR MR Ciljani pregled za lica na radnim mestima bez povećanog rizika
 • 10% popusta na Lekarsko uverenje za alimentaciju
 • 10% popusta na Lekarsko uverenje za ugovor o izdržavanju
 • 10% popusta na Lekarsko uverenje za smeštaj u ustanove
 • 10% popusta na Lekarsko uverenje za usvajanje deteta
 • 10% popusta na MR Vakcinacija (davanje)
 • 10% popusta na MR Dijagnostičke procedure - Pulsna oksimetrija
 • 44% popusta na MR  Specijalistički pregled - Kardioìoški pregled
 • 44% popusta na MR Specijalistički pregled - Pulmološki pregled
 • 44% popusta na MR Specijalìstički pregled - Endokrinološki pregled
 • 44% popusta na MR Specijalistički pregled - Gastroenterološki pregled
 • 44% popusta na MR Specijallstički pregled - Reumatološki pregled
 • 44% popusta na MR Specijalistički pregled - Hematološkí pregled
 • 44% popusta na MR Specijalistički pregled - Ginekološki pregled
 • 44% popusta na MR Specijalistički pregled - Dermatovenerološki pregled
 • 44% popusta na MR Specijalistički pregled - Hiruški pregled
 • 44% popusta na MR Specijalistički pregled - Urološki pregled
 • 44% popusta na MR Specijalistički pregled - Infektološki pregled
 • 44% popusta na MR Specijalistički pregled - Fizijatrijski pregled
 • 44% popusta na MR Specijalistički pregled - Ortopedski pregled
 • 44% popusta na MR Specijalistički pregled - Homeopatski pregled
 • 50% popusta na MR Specijalistički pregled - Onkološki pregled
 • 44% popusta na MR Dijagnostičke procedure - Ultrazvućni pregled male karlice
 • 44% popusta na MR Dijagnostičke procedure - Ultrazvučni pregled prostate i urotrakta
 • 44% popusta na MR Dijagnostičke procedure - Ultrazvučni pregled dojke i podpazušne regije
 • 44% popusta na MR Djagnostičke procedure - Ultrazvučni pregled štitne žlezde i mekih tkiva vrata
 • 10% popusta na MR Vanredni pregled za lica na radnim mestima sa povećanim rizikom
 • 10% popusta na MR Vanredni pregled za lica na radnim mestima bez povećanog rizika
 • 10% popusta na MR BMI - Procena stanja uhranjenosti
 • 10% popusta na MR Specijalistički pregled - Opšta medicina, zaključak
 • 10% popusta na MR Dijagnostičke procedure - Harvard step test
 • 10% popusta na MR Dijagnostičke procedure - Dinamična kožna termometrija (Cold test)
 • 10% popusta na MR Dijagnostičke precedure - Rombeeg-ov test
 • 10% popusta na MR RTG pluća
 • 10% popusta na Psihološko testìranje
 • 10% popusta na Sistematski pregled za članove unutrašnje plovidbe
 • 10% popusta na Ocena radne sposobnosti zaposlenog na zahtev poslodavca
 • 10% popusta na Sistematski pregled - EKG
 • 10%  popusta na Sistematski pregled - Audiometrija
 • 10% popusta na Sistematski pregled - Spirometrija
 • 10%  popusta na Sistematski pregled - Specijalistički pregled - Kompletan kardiološki pregled
 • 10% popusta na Sistematski pregled - Specijalistički pregled - Kompletan ginekološki pregled
 • 10% popusta na Firma - Osnovni sistematski pregled za muškarce - FSM1
 • 10%popusta na Firma - Osnovni sistematski pregled za žene - FSŽ1
 • 10% popusta na Firma - Prošireni sistematski pregled za muškarce - FSM2
 • 10% popusta na Firma - Prošireni sistematski pregled za žene - FSŽ2
 • 10% popusta na Firma - Kompletni sistematski pregled za muškarce - FSM3
 • 10% popusta na Firma - Kompletni sistematski pregled za žene - FSŽ3
 • 10% popusta na Firma - Veliki paket za muškarce
 • 10% popusta na Firma - Veliki paket za žene
 • 10% popusta na Pregled sportske medicine 1
 • 10% popusta na Pregled sportske medicine 2
 • 10% popusta na Pregled sportske medicine 3
 • 10% popusta na Individualni osnovni sistematski pregled za muškarce - ISM1
 • 10% popusta na Individualni osnovni sistematski pregled za žene - ISŽ1
 • 10% popusta na Individualni prošireni sistematski pregled za muškarce - ISM2
 • 10% popusta na Individualni prošireni sistematski pregled za žene - ISŽ2
 • 10% popusta na Individualni kompletni sistematski pregled za muškarce - ISM3
 • 10% popusta na Individualni kompletni sistematski pregled za žene - ISŽ3
 • 10% popusta na Veliki paket za muškarce
 • 10% popusta na Veliki paket za žene
 • 10% popusta na Paket pregleda za bolesti štitne žlezde
 • 10% popusta na Paket pregleda za obolele od hipertenzije
 • 10% popusta na Paket pregleda za obolele od dijabeta
 • 10% popusta na Paket pregleda za ljude koji dan provode za ekranom
 • 44% popusta na Sistematski pregled - Specijalistički pregled - Oftalmolog
 • 44% popusta na Sistematski pregled - Specijalistički pregled - ORL
 • 44% popusta na Sistematski pregled - Specijalistički pregled - Dermatolog
 • 44% popusta na Sistematski pregled - Specijalistički pregled - Fizijatar
 • 44% popusta na Sistematski pregled - Specijalistički pregled - Endokrinolog sa zaključkom
 • 44% popusta na Sistematski pregled - Specijalistički pregled - Opšta medicina, zaključak
 • 44% popusta na Sistematski pregled - Ultrazvučni pregled abdomena
 • 44% popusta na Sistematski pregled - Ultrazvučni pregled štitne žlezde i mekih tkiva vrata
 • 44% popusta na Sistematski pregled - Ultrazvučni pregled - Dopler karotida
 • 44% popusta na Sistematski pregled - Ultrazvučni pregled - Dopler abdominalne aorte
 • 44% popusta na Sistematski pregled - Urološki pregled sa ultrazvukom prostate
 • 10% popusta na Sistematski pregled - Procena stanja uhranjenosti - Indeks telesne mase (BMI)
 • 10% popusta na Pregled sportske medicine 4
 • 44% popusta na Sistematski pregled - Kardiološki ultrazvučni pregled
 • 44% popusta na Sistematski pregled - Ultrazvučni pregled dojke i podpazušne regije
 • 44% popusta na Sistematski pregled - Specijalistički pregled - Neurolog
 • 44% popusta na Sistematski pregled - Specijalistički pregled - Psiholog
 • 44% popusta na Sistematski pregled - Specijalistički pregled - Psihijatar
 • 10% popusta na Sistematski pregled - Pulsna oksimetrija
 • 44% popusta na Sistematski pregled - Ultrazvučni pregled male karlice
 • 44% popusta na Sistematski pregled - Ultrazvučni pregled prostate i urotrakta
 • 44% popusta na Sistematski pregled - Ginekološki ultrazvučni pregled
 • 44% popusta na Sistematski pregled - Specijalistički pregled - Neuropsihijatar
 • 44% popusta na Sistematski pregled - Specijalistički pregled - Pulmološki pregled
 • 44% popusta na Sistematski pregled - Specijalistički pregled - Gastroenterološki pregled
 • 44% popusta na Sistematski pregled - Specijalistički pregled - Reumatološki pregled
 • 44% popusta na Sistematski pregled - Specijalistički pregled - Hematološki pregled
 • 44% popusta na Sistematski pregled - Specijalistički pregled - Ginekološki pregled
 • 44% popusta na Sistematski pregled - Specijalistički pregled - Hirurški pregled
 • 44% popusta na Sistematski pregled - Specijalistički pregled - Urološki pregled
 • 44% popusta na Sistematski pregled - Specijalistički pregled - Infektološki pregled
 • 44% popusta na Sistematski pregled - Specijalistički pregled - Ortopedski pregled
 • 44% popusta na Sistematski pregled - Specijalistički pregled - Homeopatski pregled
 • 44% popusta na Sistematski pregled - Specijalistički pregled - Onkološki pregled
 • 44% popusta na Sistematski pregled - Specijalistički pregled - Internistički pregled                             

Kontakt

Telefon: +381 32 379 900

Mobilni: +381 66 379 900

Zakazivanje: +381 62 364 660

Email: office.cacak@zavod-egzakta.rs , zavod.egzakta032@mts.rs

Bulevar Oslobođenja 33, Čačak

Lokacija