Politika privatnosti

Program korisnika „Car:Go Medical“ (U daljem tekstu: Car:Go Medical kartica) je sistem nagrađivanja i stimulisanja korisnika Car:Go Medical kartice koji stupa na snagu 03.05.2018.godine. 

 1. Korisnikom Car:Go Medical kartice može postati svaka punoletna osoba, koja popuni obavezne podatke navedene u ovoj pristupnici. Potpisivanjem ove pristupnice osoba postaje korisnik Car:Go Medical kartice i član Car:Go Medical programa kompanije Car:Go Medical i tako postaje saglasan sa pravilnikom i programom i pristaje da povremeno prima obaveštenja o akcijama i povoljnostima.
 2. Car:Go Medical, kao izdavalac Car:Go Medical kartice, obavezuje se da će čuvati lične podatke o korisnicima Car:Go Medical kartice, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS br. 97/2008, 104/2009, 68/2012, 107/2012), odnosno da će podatke koristiti za svoje potrebe u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.
 3. Pristanak se može opozvati. Punovažan opoziv lice može dati pismeno ili usmeno na zapisnik. U slučaju opoziva, lice koje je dalo pristanak dužno je da rukovaocu naknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu. Obrada podataka je nedozvoljena posle opoziva pristanka.
 4. Korisnik-lice ima sva prava koja mu po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti pripadaju u slučaju nedozvoljene obrade.
 5. Rukovalac će nakon isteka roka i povlačenja pristanka obrisati podatke o licu.
 6. Rukovalac, obrađivač i korisnik podataka o korisniku podležu prekršajnoj odgovornosti ukoliko vrše obradu podataka koja nije dozvoljena, u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.
 7. Korisnici Car:Go Medical kartice će se putem internet sajta www.cargomedical.rs, Facebook stranice, pregledom raspoloživog prospektnog i kataloškog materijala ili na neki drugi način, informisati detaljnije o opštim uslovima korišćenja i aktivnostima vezanim za mogućnost upotrebe Car:Go Medical kartice.
 8. Car:Go Medical kartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo osoba čiji je potpis na pristupnici, bračni partner, deca i kućni ljubimci.
 9. Popust se obračunava na celokupan iznos zdravstvene usluge.
 10. Car:Go Medical kartica se ne može koristiti kao sredstvo plaćanja.
 11. Popust koji vlasnici Car:Go Medical kartica ostvaruju nije kumulativan sa postojećim popustima zdravstvene ustanove-partnera programa, već ukoliko je postojeći popust u zdravstvenoj ustanovi veći, vlasnik Car:Go Medical kartice ima pravo da koristi taj veći popust.
 12. Car:Go Medical kartica je vlasništvo Car:Go Medical i na zahtev se mora vratiti.
 13. Ako se Car:Go Medical kartica zloupotrebi, Car:Go Medical zadržava pravo da bez prethodne najave povuče karticu iz opticaja, kao i da promeni ili u potpunosti ukine elemente programa ili isključi iz Car:Go Medical kartica programa bilo kojeg korisnika. Pri tome nije obavezan obrazložiti svoju odluku, ali će o promenama pravovremeno obavestiti vlasnika kartice pismenim putem ili slanjem elektronske pošte.
 14. Rok čuvanja i upotrebe podataka: 10 godina od dana podnošenja prijave za Car:Go Medical karticu. U slučaju prestanka svojstva korisnika Car:Go Medical programa, ili Car:Go Medical program prestane da postoji pre isteka roka od 10 godina, podaci će se obrisati u roku od 15 dana od dana prestanka svojstva korisnika Car:Go Medical programa ili prestanka postojanja Car:Go Medical programa.
 15. Korisnik Car:Go Medical kartice obavezan je prilikom dolaska u zdravstvenu ustanovu-partnera gde želi da koristi popust, pokazati karticu radi evidentiranja i ostvarenja popusta.
 16. Korisnik Car:Go Medical kartice dužan je da se pre upotrebe kartice raspita na koje usluge zdravstvena ustanova-partner programa Car:Go Medical ne odobrava popust.
 17. U slučaju gubitka kartice korisnik je obavezan da nestanak kartice prijavi Car:Go Medical. Korisniku će se dodeliti nova kartica na koju će biti prebačeni svi elementi iz prvobitne kartice. Korisnik je dužan pismeno prijaviti svaku promenu ličnih podataka.
 18. Svako neovlašteno kopiranje i umnožavanje Car:Go Medical kartice biće sankcionisano shodno zakonskim propisima. Lojalan i zadovoljan korisnik kartice je najdragocenija stvar za našu kompaniju.
 19. Trajanje Car:Go Medical kartice je 365 dana od dana potpisivanja pristupnice. Korisnik može produžiti trajanje popunjavanjem nove pristupnice.
 20. Troškovi pristupnice, izrade i izdavanja Car:Go Medical kartice iznose 2.400,00 RSD. Povraćaj ovih troškova nije moguć.
 21. Kontakt podaci izdavaoca Car:Go Medical kartice su: Car:Go Medical, Đorđa Stratimirovića 21, lokal 4, 23000 Zrenjanin